Monday, 15 April 2013

MISI, VISI DAN BIDANG TUGAS

BIRO KEROHANIAN, MORAL DAN DISIPLIN 2013


MISI

Melahirkan insan kamil yang mengikut acuan Al-Quran dan As-Sunnah yang berteraskan budaya IPG.


VISI

Memperkasakan intelek, emosi, rohani dan jasmani bertunjangkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

BIDANG TUGAS:

• Bertanggungjawab dalam merancang aktiviti berbentuk dakwah dan kerohanian yang dapat memberikan pendidikan kepada guru pelatih dan warga IPG.

• Membantu Jabatan HEP dan JAPIM dalam mengendalikan sambutan hari-hari kebesaran Islam.

• Merancang dan melaksanakan kempen penghayatan nilai-nilai Islam dalam kalangan mahasiswa/i.

• Merancang dan mengendalikan Karnival Penghayatan Islam.

No comments:

Post a Comment